"Европа на български"


Кога: 2 – 30 октомври 2019 г. Къде: СКЛАД в Тютюневия град, ул. „Екзарх Йосиф“ 16. “Европа на български” е изложба на плакати, които разказват визуално различни истории, свързани с българската култура. Всеки от плакатите съдържа дума, изписана на българска кирилица. “Европа на български” е най-новият проект на платформата за плакатно изкуство от съвременни български визуални артисти - plakatkombinat.com. Някои от думите в проекта “Европа на български” са събрани от проекта “Графонетика”, който представя сходството между изговарянето и изписването на определени културни понятия в европейските езици, например: опера, дует, идея, утопия, технология, естетика, Европа, атмосфера, мелодия, археология. Така, понятия свързани с качествата и характера на българската култура, са комуникирани чрез общоевропейски културни кодове, каквито са сходните думи. От великите гласове на България в световната опера - до карнавалните кукери, които се появяват и в европейското кино. От българската мелодия в космоса - до изкуството на световния Христо Явашев-Кристо в дует с Жан Клод. От атмосферата на българските градове - до утопията и демократизма в развитието на страната. 25-те произведения в изложбата с характерните за плаката силни визуални хрумки - се вписват и в чудесната игра на Европейската столица на културата наречена “Заедно”. Игра, в която дори кирилицата не пречи, а помага за общуването със света. Авторите, които участват със свои плакати в изложбата са Милена Вълнарова, Кирил Златков, Николай Петрусенко, Надежда Комитска, Марио Иванов, Петър Чучулигов, Николай Младенов, Анна Симеонова, Дамян Дамянов, Камен Горанов, Светлана Мирчева, Теодор Лихо, Мариян Дзин, Милен Гелишев, Здравка Будинова и Светлин Балездров.


Придружаващите плакатите текстове от проекта „Европа на български“ са изписани с българския кириличен шрифт „Комета“ на художника Кирил Златков.

Проектът е част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.


Видео:Репортаж по БНТ:


Повече за кирилицата: Кирилицата, писмената система, на която пишат днес българите и още над 300 милиона души по света - е създадена през 9-и век. Двамата братя Кирил и Методий от Солун създават първата славянска азбука – глаголицата (предполага се към 862 г.). С делото си те утвърждават правото на всеки народ да се изразява свободно на своя език, както и правото на всяко човешко същество да се докосне до духовните постижения на човечеството чрез словото и книгата. През 1981 г. папа Йоан Павел II oбявява светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа заради важния им културен принос в историята на Европа. Техните ученици намират в новопокръстена България много добри условия, за да продължат тяхното дело. Предполага се, че кирилицата е създадена именно в България от един от учениците на солунските братя и е наречена „кирилица” в чест на Учителя Кирил. От България славянската писменост се разпространява и сред други славянски народи – сред сърби, руси, украинци. Кирилицата днес е третата официална азбука на Европейския съюз, след латинската и гръцката. Тя е създадена въз основа на гръцката азбука, като към съществуващите гръцки знаци са добавени няколко графеми. 24 май е официален празник в България – Ден на славянската писменост, на българската култура и образование. Това е ден, в който българите честват един от символите на българската идентичност - кирилските букви, писмеността, словото, просветата, културата и делото на двамата братя Кирил и Методий и техните ученици. EUROPE IN BULGARIAN - POSTERS WITH STORIES ABOUT BULGARIAN CULTURE "Europe in Bulgarian" is a poster exhibition that visually tells different stories related to Bulgarian culture. Each of the posters contains a word written in the Bulgarian Cyrillic alphabet. "Europe in Bulgarian" is the latest project of PlakatKombinat, the contemporary Bulgarian poster art platform - plakatkombinat.com. Some of the words you will find in "Europe of Bulgarian" come from the project "Grafonetika" that represents the similarity between the wording and the spelling of certain cultural concepts in European languages, for example: Opera, duet, idea, utopia, technology, aesthetics, Europe, atmosphere, melody, archeology. The concepts related to the qualities and the character of the Bulgarian culture - are communicated through European cultural codes highlighting the similarity of the words.

Playing Associations / Игра на асоциации

Grafonetika - Playing Associations

a project for the similar words in the Balkan and some european languages

This video is a part of the Grafonetika - project for the similar words in the Balkan languages. The video contains a game of associations with personalities who are authentic speakers and active users of the language - writer - Georgi Gospodinov, actress - Teodora Duhovnikova, journalist - Georgi Toshev, writer, translator and director - Dimitar Kotsev-Shosho, the musician Svilen Noev, translator - Angela Rodel. The video from the project was realized by Vladislav Sevov and Daniel Nenchev.Графонетика - Игра на асоциации

проект за еднаквите думи в балканските и някои европейски езици

През 2016 проектът се реализира под формата на игра на асоциации с личности, които са автентични носители и активни ползватели на езика - писателят Георги Господинов, актрисата Теодора Духовникова, журналистът Георги Тошев, писателят, преводач и режисьор Димитър Коцев-Шошо, музикантът и текстописец Свилен Ноев, преводачката Анджела Родел. Видеото от проекта е реализирано от Владислав Севов и Даниел Ненчев и е показано по време на фестивала Нощ Пловдив, през 2016 година - в Стария град и в квартал Капана.

Видео представяне от Нощ на музеите и галериите


Графонетика е артистичен проект. Реализиран е от художници! Но не само :)